ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ և ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ

 վարչաքաղաքական քարտեզ

Ծալված, հաստ կազմով

Չափսը` 100х70 սմ, ծալված` 23.5×12.5սմ

Մասշտաբը` 1:400.000

Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2019 թ.

Գինը՝  2000 դրամ (կազմով), 1500 դրամ (պատի բացված)

ISBN 978-9993-098-12-6