Ընդհանուր գործունեություն

 • 3 հիմանական ուղղություններ` Քարտեզագրական արտադրանք, տուրիստական գրականություն և օրացույցային արտադրանք
 • Դիզայն,Հրատարակչական և տպագրական գործունեություն 

Ծառայություններ

 • Քարտեզագրական արտադրանք
  Ավելի քան 30 անուն քարտեզներ և ատլասներ
  Ցանկացած մասշտաբի, չափի,բարդության և տեղանքի քարտեզների հրատարակում

Դիզայն

 • Ամսագրերի, բացիկների, գրքերի, բլանկների, թռուցիկների, բուկլետների ,պոստեռների, պլակատների:

Ֆոտոծառայություններ

 • Արտագնա լուսանկարահանում
 • Լուսանկարների մշակում

Օրացույցների տպագրում

 • Ձեր ֆիրմային օրացույցների տպագրում (Ձեր կազմակերպության լոգոտիպով և տվյալներով)
 • Եռամսյակային, միամսյա, ամենամսյա, տնակ, աշխատանքային, գրպանի

Օրացույցների տպագրում

 • Ձեր ընկերության լոգոտիպով
 • Ցանկացած թղթից, ցանկացած չափի, ցանկացած սպագրության

Տպագրության տեխնոլոգիաներ

 • Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա
 • Պոլիգրաֆիական արտադրություն
 • Տպագրություն՝ լազերային, օֆսեթ
 • Տարաբնույթ ծառայություններ պոլիգրաֆիայի բնագավառում
 • Տպագրական աշխատանքներ