Երևանի քարտեզ

Չափսը` 200х180 սմ, (165×157սմ) մասշտաբը` 1:8.000

Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2011թ.

Թարմացվում է ամեն տարի

Գինը` 25.000 դրամ (35.000 դրամ)