Երևանի քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:17.000
Ծալված հաստ կազմով` 23.5х12.5սմ
Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2011թ.