Երևանի քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:17.000
Ծալված հաստ կազմով` 23.5х12.5սմ
Լեզուն` ռուսերեն, 2010թ.
Գինը` 2000/1500 դրամ