Եվրոպայի քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:6.000.000
Տեսակը` քաղաքական
Լեզուն` հայերեն, 2008թ.
Գինը` 1500 դրամ