Վրաստանի քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:600.000
Ծալված հաստ կազմով` 22х13սմ
Լեզուն` անգլերեն, 2011թ.
Գինը` 2000 դրամ