Երևանի տուրիստական քարտեզ

Չափսը` 43х63 սմ, մասշտաբը`դիմերեսը` 1:8.000, դարցերեսը` 1:20.000
Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2010թ.