Վտանգված ժառանգություններ

Կովկասի ինստիտուտ
Չափսը` 14х21 սմ, 272 էջ
Լեզուն` հայերեն, 2011թ