Կովկաս

Կովկասի ինստիտուտ
Չափսը` 14х21 սմ, 168 էջ
Լեզուն` ռուսերեն, 2012թ