Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականություն. զարգացման միտումները

Կովկասի ինստիտուտ
Չափսը` 17х24 սմ, 92 էջ
Լեզուն` անգլերեն, 2013թ