Սփյուռք, ակնարկ սոցիալ-մշակութային տիպաբանության վերաբերյալ

Կովկասի ինստիտուտ
Չափսը` 14х21 սմ, 207 էջ
Լեզուն` ռուսերեն, 2009թ