Հարավային Կովկասի քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:1.000.000
Ծալված` 23х16սմ
Լեզուն` ռուսերեն, 2011թ.
Գինը` 1600 դրամ