«Հայկական լեռնաշխարհի հուշարձանները» քարտեզ

Չափսը` 70х50 սմ, մասշտաբը` 1:1.160.000

Տեսակը` վարչաքաղակական

Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2009թ., 2015թ.

Գինը` 1000 դրամ