Քարտեզ Արցախի Հանրապետություն և Ստեփանակերտ

Չափսը` 70х50 սմ

Մասշտաբ. Արցախի Հանրապետություն` 1:300.000,
Ստեփանակերտ` 1:7.000

Ծալված` 16х11սմ

Տեսակը` վարչաքաղակական, ֆիզիկական

Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2008թ., 2017թ.

Գինը` 1000 դրամ