ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՏԼԱՍ

Չափս՝ 23×12սմ, 36 էջ

Փափուկ կազմ

Մասշտաբը՝ 1:300.000

Լեզուները՝ հայերեն և անգլերեն, 2010, 2016 թ

ISBN 978-99930-981-7-1

Գինը՝ 2000 դրամ