ԱՏԼԱՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՇԽԱՐՀԻ

ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ

Հատոր Ա – ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Չափսը` 25×35 սմ, 360 էջ

Հիմնական քարտեզների մասշտաբը` 1:300.000

Լեզուն` հայերեն, 2020թ

ISBN 978-9939-855-71-4

http://collage.am/wp-content/uploads/2020/05/ATLAS-SUPEROBLOJKA-small.jpg