Առաջավոր Ասիայի քարտեզ

Չափսը` 70х50 սմ, մասշտաբը` 1:4.200.000
Տեսակը` վարչաքաղակական
Լեզուն` հայերեն և անգլերեն, 2009թ.
Գինը` 1000 դրամ