Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:36.000.000

Լեզուն` հայերեն, 2005թ., 2016թ.

Գինը` 1500 դրամ