Աշխարհի վարչաքաղաքական քարտեզ

Չափսը` 100х70 սմ, մասշտաբը` 1:24 300 000

Լեզուն` հայերեն, 2011թ., 2017թ.

Գինը` 1500 դրամ