«Արմենիա» ֆոտոալբոմ: Լոռի

«Արմենիա» ֆոտոալբոմ: Սյունիք

«Եկեղեցիների ավանդապատումներ»

Ուղեցույց «Արագածոտն»

Ուղեցույց «Գեղարքունիք»