Սփյուռք, ակնարկ սոցիալ-մշակութային տիպաբանության վերաբերյալ

Սփյուռք Ինքնություններ, գաղափարախոսություններ և ինստիտուտներ.

Վտանգված ժառանգություններ

Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականություն. զարգացման միտումները

Ժողովրդավարությանն անցնելու և ժողովրդավարության կայացման խնդրիները

Ճանաչում և դատապարտում. երիտթուրքերի դատավարությունները (1919-1921 թթ. և 1926 թ.)

Դարդանելից մինչև Պաղեստին

Հայոց ցեղասպանություն. Որոշումների ընդունման և իրականացման մեխանիզմները

Հայոց ցեղասպանություն

Ռոբերտ Սահակյանց. Ընդհատված մենախոսություն

Տեղեկատու հայկական վավերագրական կինո

Տեղեկատու: Հեռուստաֆիլմերի «Երևանե ստուդիայի արդադրանք»

«Հայաստանի պարգևներ 1918-1939» գիրք

Բացիկներ Հայաստանի և Արցախի տեսարժան վարյերի նկարներով